Pracovník ochrany přírody (1008)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Olomoucko
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litovel
Lhůta pro podání žádosti do: 2. 9. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu SDO (nejdéle do 30. 9. 2023).
Více informací

Zoolog (1009)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Olomoucko
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Jeseník
Lhůta pro podání žádosti do: 2. 9. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu určitou po dobu trvání projektu SDO (nejdéle do 30. 9. 2023).
Více informací

Krajinný ekolog (861a)

Oddělení sledování stavu biodiverzity

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Ústí nad Labem
Lhůta pro podání žádosti do: 25. 8. 2022
Další informace: Úvazek 0,5. Služební poměr na dobu určitou (po dobu trvání zkráceného úvazku na hlavním služebním místě, nejdéle do 31. 12. 2022, s možností prodloužení do 31. 12. 2024).
Více informací

Krajinář urbanista (865)

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Správa CHKO České středohoří
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Litoměřice
Lhůta pro podání žádosti do: 25. 8. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací

Projektový manažer (778)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 10. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2023).
Více informací

Vedoucí Oddělení projektů OPŽP (754)

Oddělení projektů OPŽP

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 8. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za předpokladu složení úřednické zkoušky).
Více informací

IT web analytik (831)

Oddělení vývoje a správy aplikací

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 19. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (po dobu trvání projektu „Sjednocený informační systém ochrany přírody ČR - nástroj podpory hodnocení stavu chráněných území a chráněných druhů (ISOP)“ do 30. 9. 2023).
Více informací

Vodohospodář (1312)

Oddělení péče o vodní ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 15. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na dobu určitou (do 31. 12. 2026).
Více informací

Ekonom (1384)

Oddělení ekonomické podpory projektů

Ústředí
Typ pracovní pozice: Pracovní místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 12. 8. 2022
Další informace: Pracovní poměr na na dobu neurčitou.
Více informací

Odborný rada – krajinný ekolog (63)

Oddělení péče o terestrické ekosystémy

Ústředí
Typ pracovní pozice: Služební místo
Místo výkonu služby/práce: Praha
Lhůta pro podání žádosti do: 11. 8. 2022
Další informace: Služební poměr na dobu neurčitou (za podmínky složení úřednické zkoušky).
Více informací