Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj pečuje nejen o vlastní chráněnou krajinnou oblast a maloplošná chráněná území v ní, ale rovněž o národní přírodní rezervace a památky v mnohem větší oblasti své působnosti. Ochrana neznamená jen ponechání území svému přirozenému vývoji, často přistupujeme k různým opatřením na podporu ohrožených druhů. Může se jednat o kosení luk, vytrhávání náletových dřevin, prohlubování stávajících tůní či budování nových, stejně tak o výsadbu dřevin v lesích či ve volné krajině a následná péče o ně. Na území chráněné krajinné oblasti nezapomínáme ani na památné stromy.

 

+ jednotlivé příklady opatření - dopsat (i s fotografiemi?)