null Pomáháme obojživelníkům zdolávat překážky

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Pomáháme obojživelníkům zdolávat překážky

24. 6. 2024

Vodní nádrž v Korcích je díky jednoduchému opatření pro malé žabky opět bezpečná.

Před několika týdny jsme na našem facebookovém profilu psali, jak to mají obojživelníci při jarní migraci těžké. Během putování ze zimovišť do tůní, rybníků a jiných vodních nádrží musí často překonávat různé překážky. Velkým problémem jsou frekventované silnice a nezřídka na nich pod koly aut zahynou vysoké počty žab, hlavně ropuch obecných. 

Na některých úsecích silnic se instalují zábrany a zachycené žáby a čolci se pak přes silnici přenášejí. Většině z nich se proto i letos podařilo bezpečně dostat k vodním plochám, aby se zde rozmnožili. Z nakladených vajíček se vylíhli pulci a ti se časem přeměnili v malé žabičky. Na první velké cestě z jejich rodiště je ale také čekají nemalé překážky. Často jsou to například kolmé a hladké stěny umělých vodních nádrží. 

Taková nádrž se nachází v Korcích v CHKO Kokořínsko – Máchův kraj. Kvůli rozpadu kokosové rohože na stěnách s hladkou hydroizolační folií se malé žabky a čolci nemohli dostat z nádrže ven. Díky upozornění a pomoci místních obyvatel (velké poděkování za asistenci patří panu Svárovskému) jsme na schody v nádrži nainstalovali plošinu s umělým travním kobercem. Obojživelníci tak z vodní nádrže po tomto opatření dostanou bez problémů. 

Pokud si ve svém okolí všimnete podobného problému, dejte nám nebo místní správě o tom vědět. Podobná řešení jsou jednoduchá a díky tomu i rychlá a účinná.

Foto: Eva Čížková, Jan Štěpán a Martin Fořt

Z pulce nedávno přeměněná malá žabka se snaží po lávce opustit vodní nádrž.

Malá žabka se snaží po lávce dostat z vodní nádrže, foto: Eva Čížková.

Nádrž v Korcích s instalovanou lávkou a zdrsnělým povrchem pro bezpečnou migraci žab.

Nádrž v Korcích s instalovanou lávkou a zdrsnělým povrchem pro bezpečnou migraci žab, foto Martin Fořt.

Shluk velkého množství tohoročních malých ropuch a skokanů, kteří se snaží opustit vodní nádrž.

Shluk malých ropuch a skokanů, kteří se snaží opustit vodní nádrž, foto Jan Štěpán.