null Cladonia stellaris po 90 letech objevena!

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Cladonia stellaris po 90 letech objevena!

28. 3. 2022

Poslední známý nález porostu kriticky ohroženého lišejníku dutohlávky horské z CHKO Kokořínsko – Máchův kraj je datován do roku 1931. Letos se nám ji podařilo nalézt znovu.

Dutohlávka horská (Cladonia stellaris) - druh hojný například ve Skandinávii, má u nás v České republice poměrně malé množství lokalit, a to převážně v horských oblastech. Tento lišejník můžeme nalézt na chudých půdách v reliktních borech, ale i v podmáčených lesích či na balvanitých sutích. Nadměrným pohybem zvěře, turistů, horolezců i nevhodným lesním hospodařením nejspíš v minulosti došlo k zániku většiny stanovišť vhodných pro jeho výskyt. Zároveň je dutohlávka horská pro svou estetičnost využívána do dekorací či coby nápodoba dřevin do modelů železnic a byla za tímto účelem sbírána v minulosti i v České republice. Vzhledem k podobnosti s jinými keříčkovitými lišejníky rodu Cladonia ale možná necvičenému oku na některých lokalitách jen uniká. Pátrali jsme proto po ní i v naší CHKO. Do letošního března byla naše snaha bez úspěchu.

Šťastnou shodou okolností se však letos v předjaří jedna z pracovnic AOPK ČR, Správy CHKO Kokořínsko - Máchův kraj setkala s lesnickou uzavírkou trasy v údolí, po níž chtěla původně jít. Rozhodla se tedy projít podél skal nad údolím a okamžitě od jedné skály v přírodní rezervaci Kokořínský důl volala monitorovatelce lišejníků, která zrovna marně prohledávala vrcholky skal o několik kilometrů dále, slibnou zprávu: „Vidím na protější skále květáčky!

Pořád si ale obě kolegyně nebyly stoprocentně jisté - tento vzácný lišejník viděly jen párkrát v životě. Pravé nadšení tedy propuklo až po obdržení e-mailu od lichenologa - stálo v něm: „No nekecej! To je vona! Z Kokořínska? Super nález.“

Později se dokonce ukázalo, že tento nález je zároveň nejníže položenou známou lokalitou, kde se dnes tento druh v ČR vyskytuje. Nyní již víme, že dutohlávka horská v CHKO roste, a to před nás staví novou výzvu - objevit při cestách do terénu její další lokality a také tuto nově objevenou lokalitu na nepřístupné skále zachovat.

Autoři snímků: Pavlína Šámalová, Hana Jeřábková

Cladonia 1 na Kokořínsku
Cladonia 2 na Kokořínsku
Cladonia 3 na Kokořínsku