null Černé stavby a tábořiště v CHKO nechceme

AOPK ČR, Správa CHKO Kokořínsko – Máchův kraj

Černé stavby a tábořiště v CHKO nechceme

26. 10. 2022

V průběhu října proběhla likvidace několika nepovolených tábořišť a byl uklizen odpad z několika míst CHKO Kokořínsko - Máchův kraj.

V průběhu měsíce října bylo odstraněno pět nepovolených tábořišť v Kokořínském dole. Tato tábořiště se nacházela na pozemcích, se kterými je oprávněna hospodařit AOPK ČR. Jedno z těchto tábořišť mělo dokonce podle stavebního úřadu podobu nepovolené – černé stavby. Tato černá stavba byla také kompletně odstraněna. Ostatní tábořiště byla uklizena a pokud možno uvedena do původního stavu. Na těchto nepovolených tábořištích bylo odstraněno větší množství odpadu, které si návštěvníci neodnesli z přírody sebou zpět.

Nejednalo se o jedinou černou stavbu ve volné krajině, která byla v letošním roce  z území CHKO odstraněna. Ve spolupráci se stavebním úřadem bylo dosaženo odstranění nelegální stavby - obytného posedu, který byl vydáván za experimentální včelín. Tento způsob rekreace, kdy je urbanizována volná krajina, je v CHKO velmi nevhodný. I drobné stavby mimo sídla podléhají souhlasu Správy CHKO a stavebního úřadu a není možné je umisťovat do volné krajiny.

V poslední době Správa mapuje nelegální tábořiště. Tato tábořiště pod pískovcovými převisy jsou návštěvníky mnohdy „vylepšována“ budováním lavic, stolů či polic a dalších zobytňujících úprav Také se zde nachází různé nádobí, nářadí a zásoby potravin, které mají sloužit pravděpodobně dalším lidem. V případě, že se návštěvníci CHKO nejsou schopni obejít bez tohoto zázemí, doporučujeme jim využívat městské parky, kde jsou lavičky se stoly nedílnou součástí jejich zařízení. Mnohdy jsou v parcích i volně přístupná grilovací místa, která jsou i v nelegálních tábořištích evidentně oblíbená, protože téměř každé nelegální ohniště je u nás doplněno o kovový rošt umožňující grilování.

Prosíme návštěvníky, aby pod převisy nebudovali žádné zázemí a veškeré věci, které přinesou, si opět odnášeli sebou domů. Budováním tábořišť a jejich užíváním včetně rozdělávání ohně dochází k rušení přírody a často i k poškozování oblíbených pískovcových skal a převisů.


 

před
a po
před
a po
před
a po
před
a po
před
a po
materiál odvážený ze skal...
odvoz odpadu